Slide

Åhaven er et nyt grønt – og blåt – åndehul i Kolding

Bålhytte, gangbroer, nye stier, infotavler, træningscontainere og platforme med plads til at nyde naturen tæt på byen.

Åhaven er et nyt grønt – og blåt – åndehul i Kolding

 

Bålhytte, gangbroer, nye stier, infotavler, træningscontainere og platforme med plads til at nyde naturen tæt på byen. Det er blot nogle af de faciliteter, der findes i det nyanlagte område i Kolding Åpark, som har fået navnet Åhaven. Åhaven ligger i BlueKoldings baghave, mellem HF & VUC, retsbygningen og åen og tilbyder et rekreativt fristed for alle.

 

Håndtering af regnvand, træning, undervisning og ophold

Åhaven er blevet til i samarbejde mellem BlueKolding, UCSyd, Kolding HF & VUC og Kolding Kommune. Hver af de fire samarbejdspartnere ser frem til at benytte Åhaven på forskellig vis.

 

”For BlueKolding er Åhaven en mulighed for at synliggøre vores arbejde med klimatilpasning og fortælle om, hvordan vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde ved bl.a. at udnytte energien i regn- og spildevand. Åhaven giver os en platform til at vise vores tekniske løsninger i praksis, hvor regnvandsbassinerne både opbevarer vand og beskytter et stykke bynær natur, hvor biodiversiteten kan blomstre,” siger Tobias Jørgensen, bestyrelsesformand i BlueKolding.

 

UCSyd og Kolding HF & VUC glæder sig til at bruge området som et udendørs læringsrum.

”Åhaven er en fantastisk base for udelivs-undervisning, hvor lokale daginstitutioner og skoler kan deltage i læringsaktiviteter sammen med de studerende,” fortæller Lars Wahlun Pedersen, studieleder ved UCSyd.

 

Rektor Anja Pedersen fra Kolding HF & VUC ser også store muligheder i Åhaven for de naturvidenskabelige fag.

”Åhaven giver os nem adgang til at inddrage naturen i undervisningen. Studerende kan undersøge vandkvaliteten i vandhullerne og studere områdets flora og fauna. Samtidig forventer vi, at Åhaven bliver et populært sted for studerende at holde pauser og finde ro,” fortæller Anja Pedersen.

 

Kolding Kommune ser frem til, at både borgere og turister kan nyde naturen tæt på bymidten.

”Åhaven er en grøn oase langs å-stien mellem campus og marinaen, som mange mennesker dagligt benytter. Det giver nye muligheder for både aktivitet og afslapning, fortæller Thomas Thinghuus,” der er projektleder på Åhaven for Kolding Kommune.