Vestergade og Herredsvej i Vamdrup

HVAD SKAL DER SKE?
Vi omlægger kloakledninger, der fører spildevand til to ældre og nedslidte kloak-pumpestationer, så disse kan nedlægges. I stedet føres spildevandet til en nyetableret pumpestation ved Vestergade og Herredsvej. Samtidigt nedlægges fire gamle overløbsbygværker, som erstattes af et system af rørbassiner langs Herredsvej.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
27. aug. – ca. 1. dec. 2018

HVORFOR GØR VI DET?
De to ældre pumpestationer er dårligt indrettet og nedslidte, og det medfører store omkostninger til mandskab og vedligeholdelse. Den nye pumpestation er indrettet med nye, energieffektive pumper, der vil give væsentlige driftsbesparelser.
Nedlæggelse af overløb: 
De ældre dele af kloaksystemet i Vamdrup er fortsat fælleskloakeret (regn- og spildevand løber i samme ledning). Under kraftige regn og skybrud kan kloaksystemet ikke rumme de store mængder vand, der kommer på én gang. Derfor har systemet såkaldte overløb, hvor der kan aflastes blandet regn- og spildevand til Vamdrup Å. Dette har været nødvendigt, da vandet ellers ville blive presset op fra kloakken i haver, kældre og på veje.
De fire bygværker, som hidtil har haft hyppige overløb til Vamdrup Å, samles nu og vandet opsamles i rørbassinerne, indtil der igen er plads i kloaksystemet. Det meste regn vil kunne rummes i rørene, så overløb til Vamdrup Å reduceres væsentligt.
Omlægninger af systemet medfører også, at en række ældre, nedslidte kloakledninger kan sløjfes. Disse ledninger har ligeledes store omkostninger til drift og vedligeholdelse.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?
Herredsvej mellem Overgade og Grønvang vil være spærret for gennemkørsel i ca. to uger.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Thomas Faarbæk, BlueKolding på thfa@bluekolding.dk eller tlf. 7636 3617