Spildevands-lækagen i Kolding Åpark – tal og fakta

Mandag den 1. februar gik der hul på den store kloakledning, som transporterer spildevand fra BlueKoldings såkaldte forrenseanlæg i Kolding Åpark til centralrenseanlægget i Agtrup. Efter to døgn er lækagen nu stoppet, ledningen er repareret, og spildevandet bliver igen renset som normalt. Her kan du læse mere om spildevands-lækagen.

Årsagen til lækagen ligger sandsynligvis mange år tilbage i tiden. BlueKoldings undersøgelser har vist, at der i 1979 blev foretaget reparation af ledningen, fordi den oprindelig var monteret forkert. Men i stedet for at udbedre fejlmonteringen, gjorde reparationen faktisk ondt værre. Undersøgelserne viser nemlig også, at reparationen ikke var tilstrækkelig. Den har ganske vist holdt i 37 år, men har betydet, at vandtrykket lige så stille har nedbrudt betonen og armeringen i røret. I mandags var der så forsvundet så meget beton, at der var hul hele vejen igennem.

Bruddet på spildevandsledning betød, at spildevand, der endnu ikke var kemisk renset, løb ud i Kolding Å.

Bruddet på spildevandsledning betød, at spildevand, der endnu ikke var kemisk renset, løb ud i Kolding Å.

Skader tog to døgn at reparere

“Vi holder hele tiden øje med vores rør, typisk ved at undersøge dem via TV-inspektion indefra. Men skaden her har vi simpelthen ikke kunnet se på de undersøgelser,” forklarer direktør i BlueKolding, Per Holm.

Det tog to døgn at reparere skaderne. I den periode løb der i alt 121.388 kubikmeter spildevand ud i Kolding Å og videre ud i fjorden.

“Der har flere steder stået, at det var urenset spildevand, men det er faktisk ikke helt rigtigt,” forklarer bestyrelsesformand i BlueKolding, Knud Erik Langhoff.

“Vandet havde været igennem forrenseanlægget og var dermed mekanisk renset. Det vil sige, at alle synlige partikler, sand, olie og fedt er fjernet fra vandet. Men det var ikke biologisk renset og dermed ikke renset for eksempelvis for nitrat og fosfor.”

Svarer til overløb ved voldsomme regnskyl

Den mængde spildevand, der er løbet ud de seneste to døgn, svarer nogenlunde til det, der typisk også løber ud i forbindelse med voldsomme regnskyl. F.eks. som det vi oplevede i juledagene den 25.-26. december sidste år, hvor hele kloaksystemet og alle bassiner var overfyldte. Dengang løb der 147.294 kubikmeter ud i åen, altså lidt mere end der gjorde i denne omgang.

“Der er ikke sket varige skader på miljøet, hverken i åen eller fjorden, men selvfølgelig må sådan noget helst ikke ske. Vi arbejder hele tiden på at forbedre systemerne, så de kan rumme det vand, der kommer, men uheld som dette kan vi aldrig gardere os 100 procent imod,” slutter Knud Erik Langhoff.