SFO-børn tog første spadestik i Bramdrupdam

Der var både borgmester, bestyrelsesformænd og direktører til stede, da der fredag blev taget første spadestik til de nye arealer rundt om Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Men for en gangs skyld var det ingen af dem, der fik lov til at stikke spaden i jorden. I stedet satte en ordentlig flok SFO-børn det projekt i gang, som også kommer dem til gode. Hallernes nye parkeringsareal og BlueKoldings nye regnvandsbassin kan nemlig bruges til leg og aktiviteter, når de ikke er fyldt op af henholdsvis biler og vand.

Der var taler fra både borgmester Jørn Pedersen, BlueKoldings bestyrelsesformand Knud Erik Langhoff og bestyrelsesformand Jan Sjøgaard fra Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Men da første spadestik skulle tages til det nye parkeringsareal, regnvandsbassin og aktivitetsområde ved hallerne i Bramdrupdam, måtte de nøjes med at se på. En stor flok SFO-børn svingede plastikskovlene og satte dermed projektet, der står færdigt til maj næste år, i gang.

Fra P-plads og bassin til aktivitet og leg

Parkeringsarealerne omkring Bramdrupdam Sports- & Mødecenter skal udvides, og samtidig udvider BlueKolding sit regnvandsbassin på arealet – et bassin, der bruges til at holde regnvand tilbage under kraftige regnskyl for at undgå oversvømmelser. Det er det bassin, SFO-børnene begynder udgravningen til, for de kommer nemlig til at få glæde af det.

Langt størstedelen af året vil bassinet – heldigvis – være tørlagt, Og så kan det bruges til noget andet. Derfor bliver bassinet i Bramdrupdam beklædt med en plastbelægning, der i øvrigt består af 20 procent genbrugte Nike-sko, og udstyret med bl.a. en trampolin, en såkaldt løbeskål og siddekugler. Idéen er, at bassinet – når det er tørlagt – skal fungere som legeplads og samlingssted for områdets børn.

“Vi vil gerne være hele områdets mødested, både i og uden for hallerne. Derfor er det oplagt at tænke i, hvad vores arealer kan bruges til, når de ikke lige er helt fyldt med biler, eller bassinet er fyldt med vand. Så kan vi lige så godt udnytte området til noget andet,” siger centerleder i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Steffen Nikolajsen.

Foreninger og institutioner har inspireret til projektet

Sammen med BlueKolding har han været med til at afholde workshop for grundejerforeninger, sportsklubber og institutioner i området for at få idéer til bassinet og området, og det er nogle af de idéer, der nu bliver til virkelighed.

Steffen Nikolajsens oprindelige idé var at sikre dobbeltanvendelse af hele parkeringsarealet, når det alligevel skulle udvides og at sikre en klimavenlig løsning på afvandingen af pladsen. Derfor rummer projektet flere nye løsninger, der blandt andet også sikrer, at børnene kan komme sikkert fra hallerne over på boldbanerne.

Projektet passer også rigtig godt ind i BlueKoldings overordnede idé om at udnytte regnvandsbassinerne rundt om i kommunen – og områderne omkring dem.

“Mange af bassinerne ligger centralt eller i naturskønne områder og udgør små oaser i landskabet. Derfor arbejder vi på at områderne, udover håndtering af regnvand, kan bruges til eksempelvis udflugter, leg og motion. Vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde. Det gælder naturligvis ressourcer, men det gælder også plads, hvilket dette projekt er et godt eksempel på, ” fortæller projekt- og udviklingschef Pia Ravnskjær Rasmussen fra BlueKolding.