SFO-børn tager første spadestik til særligt regnvandsbassin og p-areal

Første spadestik plejer at være forbeholdt direktører og politikere med forgyldte spader. Men når Bramdrupdam Sports- & Mødecenter sammen med BlueKolding inviterer til første spadestik-fest fredag den 4. november kl. 15.30, bliver det i stedet en stor gruppe SFO-børn, der stikker plastikskovlene i jorden og dermed sætter et usædvanligt anlægsprojekt i gang.

Parkeringsarealerne omkring Bramdrupdam Sports- & Mødecenter skal udvides, og samtidig udvider BlueKolding sit regnvandsbassin på arealet – et bassin, der bruges til at holde regnvand tilbage under kraftige regnskyl for at undgå oversvømmelser. Det er det bassin, SFO-børnene begynder udgravningen til, for de kommer nemlig til at få glæde af det.

Langt størstedelen af året vil bassinet – heldigvis – være tørlagt, Og så kan det bruges til noget andet. Derfor bliver bassinet i Bramdrupdam beklædt med en plastbelægning, der i øvrigt består af 20 procent genbrugte Nike-sko, og udstyret med bl.a. en trampolin, en såkaldt løbeskål og siddekugler. Idéen er, at bassinet – når det er tørlagt – skal fungere som legeplads og samlingssted for områdets børn.

“Vi vil gerne være hele områdets mødested, både i og uden for hallerne. Derfor er det oplagt at tænke i, hvad vores arealer kan bruges til, når de ikke lige er helt fyldt med biler, eller bassinet er fyldt med vand. Så kan vi lige så godt udnytte området til noget andet,” siger centerleder i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Steffen Nikolajsen.

Sammen med BlueKolding har han været med til at afholde workshop for grundejerforeninger, sportsklubber og institutioner i området for at få idéer til bassinet og området, og det er nogle af de idéer, der nu bliver til virkelighed. Steffen Nikolajsens oprindelige idé var at sikre dobbeltanvendelse af hele parkeringsarealet, når det alligevel skulle udvides og at sikre en klimavenlig løsning på afvandingen af pladsen. Derfor rummer projektet flere nye løsninger, der blandt andet også sikrer, at børnene kan komme sikkert fra hallerne over på boldbanerne.

Projektet passer også rigtig godt ind i BlueKoldings overordnede idé om at udnytte regnvandsbassinerne rundt om i kommunen – og områderne omkring dem.

“Mange af bassinerne ligger centralt eller i naturskønne områder og udgør små oaser i landskabet. Derfor arbejder vi på at områderne, udover håndtering af regnvand, kan bruges til eksempelvis udflugter, leg og motion. Vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde. Det gælder naturligvis ressourcer, men det gælder også plads, hvilket dette projekt er et godt eksempel på, ” fortæller projekt- og udviklingschef Pia Ravnskjær Rasmussen fra BlueKolding.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Arrangementet finder sted fredag den 4. november kl. 15.30 ved Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Pressen og alle andre interesserede er velkomne til at deltage, og der vil være mulighed for at tale med folkene bag projektet.

Invitationen gælder i særlig grad de foreninger, organisationer og institutioner, der har bidraget til projektet med idéer og andet. Bramdrupdam Sports- & Mødecenter er værter for lidt mad og drikke ved arrangementet.

Fra Bramdrupdam Sports- & Mødecenter deltager bl.a. centerleder Steffen Nikolajsen.

Fra BlueKolding deltager bl.a. bestyrelsesformand Knud Erik Langhoff, direktør Per Holm og projekt- og udviklingschef Pia Ravnskjær Rasmussen.

Fra Kolding Kommune deltager bl.a. borgmester Jørn Pedersen og miljøudvalgsformand Birgitte Kragh.

Grundejerforeninger, sportsklubber og institutioner i Bramdrupdam har deltaget i workshops om udformning og faciliteter på arealerne omkring hallerne.

Bramdrupdam Sports- og Mødecenters nye p-plads og BlueKoldings regnvandsbassin bliver også et lege- og aktivitetsområde for områdets børn. Grundejerforeninger, sportsklubber og institutioner i Bramdrupdam har deltaget i workshops om udformning og faciliteter på arealerne omkring hallerne, og fredag den 4. november tager en gruppe SFO-børn det første spadestik sammen med bla.a borgmester Jørn Pedersen.