Separatkloakering på Rønneallé i Kolding

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet på Rønneallé, Kastanieallé, Akacievej, Lindeallé og Galgebjergvej i Kolding.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Februar til december 2018

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at kunne få regnvandet ud i det nye regnvandsbassin i slugten vest for Rønneallé i stedet for som hidtil ned til Stadionvej. I den forbindelse nedlægges fællesvandsbassinet ved Rønneallé 5. Spildevandet afledes fortsat til renseanlægget i Agtrup

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding på 7636 3614 eller trdl@bluekolding.dk