Udbud af partneringaftale for nyanlæg- og kloakfornyelsesarbejder


Her kan du downloade en zip-fil med det samlede udbudsmateriale og den tilhørende xml-fil.

 

 

Informationsmøde om partneringaftale


BlueKoldinghar offentligjort en udbudsbekendtgørelse vedrørende kontrakter om kloakfornyelse ved opgravning og renoveringsopgaver (No-Dig). Her kan du downloade præsentationerne fra informationsmødet den 9. april.

 

 

Krav til registrering og aflevering af data


Her finder du BlueKoldings vejledning “Krav til registrering og aflevering af data”. Hent PDFen og se, hvordan du som samarbejdspartner skal håndtere aflevering af “som udført”-data i forbindelse med nyanlæg.