Krav til registrering og aflevering af data


Her finder du BlueKoldings vejledning “Krav til registrering og aflevering af data”. Hent PDFen og se, hvordan du som samarbejdspartner skal håndtere aflevering af “som udført”-data i forbindelse med nyanlæg.