Dimensionering af regnvandsudledninger fra erhvervsgrunde og andre matrikler


Her finder du BlueKoldings notat om dimensionering af regnvandsudledninger fra erhvervsgrunde og andre matrikler.

Krav til registrering og aflevering af data


Her finder du BlueKoldings vejledning “Krav til registrering og aflevering af data”.

Klik på “Hent vejledning” nedenfor for at hente PDF’en og se, hvordan du som samarbejdspartner skal håndtere aflevering af “som udført”-data i forbindelse med nyanlæg.

Klik på “Hent bilag” for at downloade en Zip-fil med samtlige bilag til vejledningen.