Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Der er tale om et stort projekt, som tager mere end tre år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes. Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

2019:

Kloakseparering:

 • Storegade – fra Iver Dahlsvej til Søndergade
 • Storegade – semiseparering fra Søndergade til Torvet udføres af Kolding Kommune
 • Torvet
 • Søegårdsvej
 • Frederiksberggade (nordlige del)
 • Søndergade
 • Toftegade
 • Vestergade
 • Nyt regnvandsbassin ved Slugten.
Søegårdsvej er spærret for gennemkørsel fra den 14. oktober 2019 til 26. marts 2020
OPDATERING 23. JANUAR 2020: Projektet er desværre blevet forsinket med cirka to måneder. Vi forventer nu at være færdige den 26. marts. Forsinkelsen skyldes primært lange perioder med megen regn. Desuden har Kolding Kommune besluttet at lægge ny asfalt på Søegårdsvej i hele vejens bredde og ikke kun der, hvor kloakarbejdet foregår, som det var planlagt i første omgang.

Fra 14. oktober 2019 til 26. marts 2020 vil Søegårdsvej være spærret for gennemkørsel i forbindelse med det store kloaksepareringsprojekt. Beboerkørsel og ærindekørsel vil dog være tilladt i hele perioden. Entreprenøren, der udfører arbejdet, vil løbende orientere de enkelte grundejere om adgangsforhold til de enkelte ejendomme. Fodgængere og cyklister vil kunne passere arbejdet i hele perioden.
Du kan se omkørselsplanen for perioden 14. oktober 2019 til 26. marts 2020 her: Omkørselsplan Storegade og Søegårdsvej

Du kan se en præsentation af projektets 2. etape i 2019 her.
I præsentationen kan du også se en detaljeret tidsplan over projektets 2. etape samt planer for vejspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdet.

2020:

Kloakseparering:

 • Bakken
 • Kirkevejen
 • Rugvang
 • Slugten
 • Nørregade
 • Havegade
 • Solparken
 • Frederiksberggade (sydlige del)
 • V/Buen
 • Skolevej
 • Sortebjergvej
 • Nyt regnvandsbassin ved Mosevangen.

2021:

Kloakseparering:

 • Møllegade
 • Jernbanegade
 • Drosselvej
 • Gl. Møllevej
 • Østergade.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i vandmiljøet i stedet for at blive ledt til rensning på renseanlægget. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding, på 7636 3614 eller trdl@bluekolding.dk