Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Der er tale om et stort projekt, som tager mere end tre år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes. Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

2019:

Kloakseparering:

 • Storegade – fra Iver Dahlsvej til Søndergade
 • Storegade – semiseparering fra Søndergade til Torvet udføres af Kolding Kommune
 • Torvet
 • Søegårdsvej
 • Frederiksberggade (nordlige del)
 • Søndergade
 • Toftegade
 • Vestergade
 • Nyt regnvandsbassin ved Slugten.

Du kan se en præsentation af projektets 2. etape i 2019 her.
I præsentationen kan du også se en detaljeret tidsplan over projektets 2. etape samt planer for vejspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdet.

2020:

Kloakseparering:

 • Bakken
 • Kirkevejen
 • Rugvang
 • Slugten
 • Nørregade
 • Havegade
 • Solparken
 • Frederiksberggade (sydlige del)
 • V/Buen
 • Skolevej
 • Sortebjergvej
 • Nyt regnvandsbassin ved Mosevangen.

2021:

Kloakseparering:

 • Møllegade
 • Jernbanegade
 • Drosselvej
 • Gl. Møllevej
 • Østergade.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i vandmiljøet i stedet for at blive ledt til rensning på renseanlægget. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding, på 7636 3614 eller trdl@bluekolding.dk