Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes.
Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

Klik her for at se præsentationen fra informationsmødet den 11. juni 2019.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Fra 4. november til 25. november vil krydset ved Gl. Kongevej/Lindegade være spærret for gennemkørsel i forbindelse med det store kloaksepareringsprojekt. Fodgængere og cyklister vil kunne passere arbejdet i hele perioden.
Klik her for at se omkørselsplanen for denne periode.

Vi forventer at arbejde på følgende veje i nedenstående perioder, gældende for etape 1:

Vejnavn

Forventet periode

Gl. Kongevej

19.  August – 11 . november

Lindegade

4. november – 22. januar

Genvej

22. januar – 3. marts

Christian VII vej

3. marts – 27. marts

Christian X Vej

27. marts – 15. maj

10. Februar Vej

15. maj – 12. juni

10. Juli Vej

12. juni  – 15. august

Borgmestervej

15. august – 30. september

Klik her for at se et kort over samtlige etaper i arbejdet. 

Klik her for at læse infobrevet om projektets første etape.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i Taps Å i stedet for at blive ledt til rensning på Christiansfeld renseanlæg. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Jørgen Langfrits fra entreprenør Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, på 2526 9184.