Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes.
Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

Klik her for at se præsentationen fra informationsmødet den 11. juni 2019.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Etape 1: 19. august 2019 – 31. august 2020, forudsat at alt går som planlagt.
Vi starter op på Gl. Kongevej mandag den 19. august.
Du kan se planen for arbejdet herunder, og du kan se planen for vejafspærringer ved at klikke her.
Vi forventer at arbejde på følgende veje i nedenstående perioder, gældende for etape 1:

Vejnavn

Forventet periode

Gl. Kongevej

19.  August – 16 . oktober

Lindegade

16. Oktober – 16. december

Genvej

16. December – 6. februar

Christian VII vej

10. februar – 9. marts

Christian X Vej

9. marts – 30 april

10. Februar Vej

30. april – 4 juni

10. Juli Vej

4. juni  – 3 august

Borgmestervej

26. maj – 31. august

Klik her for at se et kort over samtlige etaper i arbejdet. 

Klik her for at læse infobrevet om projektets første etape.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i Taps Å i stedet for at blive ledt til rensning på Christiansfeld renseanlæg. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Jørgen Langfrits fra entreprenør Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, på 2526 9184.