Pumpestation, Steppingvej i Ødis

HVAD SKAL DER SKE?
Vi renoverer en pumpebrønd, udskifter pumper og ventiler og udskifter af elskabet. Desuden etablerer vi 50 meter såkaldt offerledning til reduktion af svovlbrinte.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Fra den 17. september til den 4. oktober.

HVORFOR GØR VI DET?
Pumperne er slidte og skal skiftes. Offerledningen anlægges for at reducere lugtgener.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så kontakt gerne projektleder Kurt Bengtsen, BlueKolding på telefon 7636 3621.