Omkobling af spildevandsledninger i Jordrup

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding omkobler regn- og spildevandsledningerne i Borgergade og Knudsbølvej.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
27. november til 15. december 2017

OMKØRSLER
BORGERGADE vil være spærret for gennemkørsel fra d. 27/11-17 til d. 3/12-17. Omkørsel via Bøllingvej, Hovmosevej og Knudsbølvej

KNUDSBØLVEJ vil være spærret for gennemkørsel fra d. 4/12-17 til d. 15/12-17. Omkørsel via Borgergade, Bøllingvej og Hovmosevej

HVORFOR GØR VI DET?
Omkoblingerne er en del af de afsluttende arbejder i forbindelse med separatkloakering af Jordrup. Omkoblingerne udføres for at det gamle renseanlæg i Jordrup kan tages ud af drift. Spildevandet vil fremadrettet blive pumpet væk fra Jordrup, og alt regnvand vil løbe til de nyetablerede regnvandsbassiner i Jordrup.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte:
Steffen Meilandt Holm hos BlueKolding på 76363616 eller stmh@bluekolding.dk
Entreprenør: Arkil A/S – tlf.: 7553 9999