Offerledning, Møllevej, Fovslet

HVAD SKAL DER SKE?
Vi etablerer 50 meter såkaldt offerledning for at reducere mængden af svovlbrinte i kloaksystemet.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Fra den 15. oktober til den 20. november 2018.

HVORFOR GØR VI DET?
Offerledningen anlægges for at reducere lugtgener fra kloaksystemet og forebygger samtidig tæringer og korrosion på betonrør og komponenter.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så kontakt gerne projektleder Kurt Bengtsen, BlueKolding på telefon 7636 3621.