Lokalt firma bygger nyt vandværk i Christiansfeld

Inden for et år vil vand fra et splinternyt og topmoderne vandværk fosse ud af hanerne i hele Christiansfeld. Kolding-firmaet Vand Schmidt har netop skrevet kontrakt med BlueKolding omkring projektet, der udover opførelsen af det vandværk også omfatter en ny vandboring med endnu bedre vandkvalitet.

Inden sommeren 2018 kan hele Christiansfeld by glæde sig til endnu renere rindende vand i hanerne. Efter en lang proces med både borgermøder og undersøgelser går opførelsen af Christiansfelds nye vandværk snart i gang, og samtidig etableres en ny vandboring, der vil give bedre vandkvalitet for kunderne.

Forsyningssikkerhed i mange år

“Vi glæder os til at få sat spaden i jorden og få gang i byggeriet. Jeg har det rigtig godt med, at forbrugerne i Christiansfeld har været en del af processen og dermed også af beslutningen om, at BlueKolding skal opføre et nyt vandværk i byen. Det er deres eget ønske, der nu går i opfyldelse. Dermed er forsyningssikkerheden på plads mange år frem i tiden, og kvaliteten af drikkevandet bliver endnu bedre,” konstaterer BlueKoldings bestyrelsesformand, Knud Erik Langhoff (K).

Det er Kolding-firmaet Vand Schmidt, der i tæt konkurrence med andre entreprenører har vundet opgaven med at opføre det nye vandværk og etablere en ny drikkevandsboring. Firmaet har mere end 100 års erfaring på området, så Knud Erik Langhoff har fuld tiltro til kvaliteten og til, at vandværket står færdigt inden for det kommende år.

“Med Vand Schmidt har vi fået en samarbejdspartner med både lokal forankring og stor ekspertise på området. Det giver mig en rigtig god fornemmelse omkring processen,” siger bestyrelsesformanden.

Det nye, topmoderne vandværk og den nye boring kommer til at forsyne hele Christiansfeld by med drikkevand. Christiansfeld er det eneste sted, BlueKolding driver vandforsyning. Virksomheden renser og bortleder Spildevand fra hele Kolding Kommune.