Kloakseparering i Lunderskov

HVOR FOREGÅR ARBEJDET?

Storegade, Iver Dahlsvej og Møllegade i Lunderskov

HVAD SKAL DER SKE?

Der gennemføres kloakseparering for at forbedre kloaksystemet i dele af Lunderskov og opdele det i ét rør til spildevand og ét til regnvand.

HVORFOR GØR VI DET?

Der gennemføres kloakseparering for at forbedre kloaksystemet i Lunderskov og opdele det i ét rør til spildevand og ét til regnvand. Det nuværende fælles rør er for lille til at kunne håndtere nutidens regnhændelse, og kloaksystemet er desuden gammelt og trænger til at blive udskiftet. Kloaksystemet er fra 1960’erne og er i dag et fællesvandssystem, der både leder spildevand og regnvand i samme kloakrør. Ved kloakseparering adskilles regnvand og spildevand og ledes fremover i hvert sit rørsystem. Derved vil kloaksystemet være med til at forbedre vandmiljøet ved Møllesøen og oplandet dertil, idet der ikke længere vil blive udledt spildevand til vandmiljøet ved kraftige regnvejrshændelser. Spildevandet vil fremover blive ledt til rensning på renseanlægget i Vamdrup, og regnvandet vil blive ledt direkte til vandmiljøet.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?

Den forventede tidsplan er:

Iver Dahlsvej: 8. januar – 20. februar.
Møllegade: 20. januar – 20. februar.
Storegade: Afsluttet 2017.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Kontaktpersoner hos BlueKolding – Steffen Meilandt Holm, tlf. 2097 1965, stmh@bluekolding.dk eller Trine Dam Larsen, tlf. 2382 95 25, trdl@bluekolding.dk.
Kontaktperson hos entreprenør Henning Have A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, er Martin Strandberg tlf. 61 62 23 27, ms@hhave.dk

Hent præsentationen af projektet her