Kloakarbejde i Olaf Ryes Gade, Kolding

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding skal etablere nye kloakker og omlægge nogle af de eksisterende.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Fra den 5. november til den 15. november.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?
Olaf Ryes Gade er spærret for gennemkørsel, mens arbejdet står på. (rød markering på kortet) Der er omkørsel ad Seest Bakke, Poul Møllers Vej og Kaj Munks Vej (grøn markering på kortet).
Olaf Ryes Gade vil ikke være spærret for fodgængere og cyklister.

HVORFOR GØR VI DET?
Kloakarbejdet sker i forbindelse med etablering af nye boliger ved Saxovej.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Steffen Meilandt Holm hos BlueKolding på 2097 1965 eller stmh@bluekolding.dk.
Du kan også kontakte entreprenøren Munck Forsyningsledninger ved formand Lars Risum 4033 9846.