Nyt bassin til regn- og spildevand ved Klintevej i Kolding

HVAD SKAL DER SKE?
Vi anlægger et nyt, underjordisk betonbassin til regn- og spildevand. Bassinet bliver 25 meter i diameter og 5 meter dybt og kan rumme 2.200 m3 eller 2,2 mio. liter vand.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Vi anlægger bassinet fra april til december 2018.

HVORFOR GØR VI DET?
Ved skybrud og kraftig regn kan det ske, at kloaksystemet bliver overbelastet. De fleste af de 2000 km kloakrør, der løber under Kolding Kommune, er nemlig lagt for mange år siden, da vi ikke havde nær så mange voldsomme regnhændelser, som vi har i dag. Det betyder, at mange af rørene simpelthen er for små til at rumme de store mængder vand, der ofte skal igennem dem på én gang.

Og da det ikke er muligt bare at grave alle rørene op og udskifte dem med større rør, betyder det, at der er to muligheder, når der bliver trængsel i kloakkerne:

  1. At vandtrykket presser vandet fra kloakken op af brøndene og op i haver og kældre og på veje.
  2. At lave et såkaldt overløb i kloaksystemet, hvilket betyder, at man lader vandet løbe ud i naturen i stedet for op i kældre og lignende.

Den sidste mulighed lyder måske umiddelbart som den bedste af de to, men det er stadig ikke godt. For det vand, der kommer ud i naturen ved et overløb, er en blanding af regnvand og urenset spildevand, som jo egentlig skal til renseanlægget, inden det kommer tilbage i naturen.

I området ved Agtrupvej har der hidtil været cirka 65 mindre overløb hvert år, og en stor del af det vand, der løber over, havner i Kolding Fjord. Da der som sagt er tale om en blanding af regnvand og urenset spildevand, er det selvsagt ikke godt for vandmiljøet i fjorden. I ganske få, ekstreme tilfælde kan det endda betyde, at vi må fraråde folk at bade ved Rebæk Strand i nogle dage, fordi der er for mange bakterier fra spildevandet i fjorden.

Det nye underjordiske bassin vil reducere antallet af årlige overløb fra de cirka 65 til 1. Det gør det, fordi de overløb, der stadig vil være fra kloaksystemet, nu bliver ledt til bassinet i stedet for ud i fjorden. I bassinet kan vi holde vandet tilbage, indtil der igen er plads i kloakrørene, og vi kan lede det til renseanlægget, som det er meningen.

Det nye bassin vil med andre ord forbedre vandmiljøet og badevandskvaliteten ganske betydeligt.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?
Vi arbejder som hovedregel på hverdage mellem kl. 7 og 18. I den forbindelse vil der være en del trafik med større køretøjer ad Klintevej. I forbindelse med arbejdet spærrer vi stien langs det sydlige skel fra Klintevej til Banestien, og Banestien kan også kortvarigt blive spærret.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Carsten Hvistendahl, BlueKolding på cahv@bluekolding.dk eller tlf. 76363619 eller Camilla Ravn, BlueKolding på cara@bluekolding.dk eller 76363636.