Ingen kort til selvaflæsning af vand i Christiansfeld

Der bliver ikke udsendt selvaflæsningskort i Christiansfeld i forbindelse med afregning af vand og vandafledning for 2018.

BlueKolding er i gang med at udskifte samtlige vandmålere i Christiansfeld og aflæser de gamle målere, før de bliver skiftet. Det er denne  aflæsning, der bliver blive brugt som årsaflæsning, og derfor skal kunder i Christiansfeld ikke selv udfylde noget selvaflæsningskort for 2018. Samtidig bliver udsendelsen af årsafregninger rykket til marts 2019 med betaling i april 2019.

Bor du i Christiansfeld slipper du også fremover for selv at aflæse og indberette dit vandforbrug. De nye målere er nemlig elektroniske og vil  fremover blive fjernaflæst af BlueKolding.

Du kan i øvreigt læse mere om udskiftningen af vandmålere her og ved at følge BlueKolding på Facebook.

BlueKolding ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.