Informationsmøde om udbud af partneringaftale for nyanlæg og kloakfornyelsesarbejder

BlueKolding vil i begyndelsen af april offentliggøre en udbudsbekendtgørelse vedrørende kontrakter om henholdsvis:

  1. Kloakfornyelse ved opgravning og mindre gravearbejder
  2. Renoveringsopgaver i form af foring af eksisterende kloakledninger (No-Dig)

Der vil være tale om arbejder med en samlet årlig værdi på cirka 50 mio., og kontrakten vil have en varighed af 4 år med mulighed for forlængelse.

Der afholdes informationsmøde for alle interesserede mandag den 9. april 2018, kl. 14:00-16:00 på adressen:

BlueKolding
Kolding Åpark 3
6000 Kolding

På mødet vil der blive orienteret om de udbudte opgaver, udbudsprocessen og principperne bag den partneringaftale, der vil blive indgået. Derudover vil principperne for forhandlingsforløbet under udbuddet, herunder princippet NegoEconomics, blive gennemgået.

Af hensyn til planlægning af mødet, bedes tilmelding ske ved at fremsende en e-mail til hh@aumento.dk med oplysning om antal deltagere senest den 5. april 2018.