Hvornår har du sidst aflæst din vandmåler?

Hvis du er, som folk er flest, så er svaret formentlig noget i retning af: “Det kan jeg ikke lige huske”. Og hvis det er tilfældet, er der rigtig god grund til at læse videre. Det kan nemlig blive rasende dyrt, hvis du ikke holder øje med dit vandforbrug.

Det måtte en husejer i Tune på Midtsjælland sande for nylig, da 6000 kubikmeter, eller 600.000 liter, vand løb ud i jorden eller kloakken gennem et hul i et vandrør. Hullet var opstået mellem vandmåleren, som sidder i ejendommens målerbrønd, og selve huset, og derfor hænger husejeren selv på regningen.

“Hvis bruddet opstår før vandmåleren, så er det vandværkets ansvar og dermed også vandværkets udgift. Men er vandet først løbet gennem måleren, så ligger ansvaret hos kunden,” forklarer Per Holm, der er administrerende direktør i BlueKolding og dermed også i BlueKolding Vand, som driver vandforsyningen i Christiansfeld.

Regningen kan bliver endnu større

Nogle ejendomme har vandmåleren siddende inde i huset. Hos andre sidder den, ligesom hos husejeren i Tune, i en målerbrønd uden for huset. Husejeren i Tune står nu med en regning på 181.681 kroner for vandet, og den regning kan endda blive endnu større, understreger Per Holm:

“BlueKolding afregner vandafledningsbidrag efter husstandens vandforbrug. Der er ikke en særskilt måler på, hvor meget spildevand en ejendom leder ud i kloakken. Derfor regner man som udgangspunkt med, at det vand, der er løbet ind i huset, også bliver afledt til kloakken efterfølgende, og det betaler kunden for. Derfor vil et brud på et vandrør som udgangspunkt også koste to gange: Både på vandforbruget og på vandafledningen,” siger han.

Aflæs din vandmåler en gang om måneden

I forhold til vandafledningsbidrag kan der dog være hjælp at hente, hvis man med hjælp fra en VVS-installatør kan dokumentere, at vandet er løbet ud i jorden og ikke i kloakken. Men det vigtigste, og bedste, er naturligvis helt at undgå vandspild på grund af brud på ledninger og rør. Den eneste måde at gøre det på, er at aflæse vandmåleren løbende. Vi foreslår mindst én gang om måneden.

Du kan læse en artikel om sagen fra Tune her.