Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Regnvandsbassinet, Rønneallé i Kolding

BlueKolding fornyer og forskønner regnvandsbassinet i slugten vest for Rønneallé, Kolding.

Læs mere

Sødalen i Vester Nebel

BlueKolding etablerer en ny pumpestation for at kunne nedlægge to gamle.

Læs mere

Agtrup, Stenderupvej

BlueKolding etablerer nye regn- og spildevandsledninger til 28 byggegrunde. Desuden anlægger vi et nyt regnvandsbassin og omlægger en eksisterende trykledning.

Læs mere

Ingridsvej i Kolding

Kloakkerne omkring Ingridsvej i Kolding skal have en såkaldt strømpeforing. Det betyder at vi reparerer kloakken, uden at det er nødvendigt at grave ned til den.

Læs mere

Lunderskov

Vi opdeler kloaksystemet i dele af Lunderskov og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Arbejdet sker for at sikre vandmiljøet og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Kokbjerg i Kolding

Vi etablerer en ny underjordisk kloakpumpestation på Kokbjerg 14, 6000 Kolding, til afløsning af den eksisterende pumpestation og lægger nye kloakledninger mellem pumpestationen og det bestående kloaksystem.

Læs mere

Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

Læs mere