Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Kloakarbejde og omkørsel på Storegade i Lunderskov

Storegade i Lunderskov er spærret for gennemkørsel fra 24. september til 5. oktober. BlueKolding skal etablere nye kloakker og omlægge nogle af de eksisterende.

Læs mere

Udskiftning af pumpestation på Pottehusevej i Vamdrup

Vi udskifter en pumpestation og omlægger den eksisterende kloak.

Læs mere

Renovering af pumpestation, Steppingvej i Ødis

Vi renoverer en pumpebrønd og etablerer en såkaldt offerledning for at reducere lugtgener fra svovlbrinte.

Læs mere

Vestergade og Herredsvej i Vamdrup

BlueKolding udskifter og renoverer pumpestationer og andre dele af kloaksystemet i Vamdrup.

Læs mere

Nyt regnvandsbassin i Vonsild

BlueKolding anlægger et regnvandsbassin i forbindelse med etablering af et nyt boligområde syd for Vonsild.

Læs mere

Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov gennem de kommende tre år og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

Læs mere

Nyt bassin til regn- og spildevand ved Klintevej i Kolding

BlueKolding anlægger et nyt, underjordisk betonbassin på 2.200 m3 til regn- og spildevand.

Læs mere

Kloakseparering ved Rønneallé i Kolding

BlueKolding fornyer kloaksystemet på Rønneallé, Kastanieallé, Akacievej, Galgebjergvej og Lindeallé i Kolding og opdeler det i et system til regnvand og et til spildevand.

Læs mere

Strømpeforing af kloakkerne

Vi reparerer kloakken på/i. Holbergsvej, Hylkedalsparken, Lykkegårdsvej, Tøndervej og Blochsvej. Arbejdet foregår via kloakdækslerne, og der skal derfor ikke graves i området.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Kokbjerg i Kolding

Vi etablerer en ny underjordisk kloakpumpestation på Kokbjerg 14, 6000 Kolding, til afløsning af den eksisterende pumpestation og lægger nye kloakledninger mellem pumpestationen og det bestående kloaksystem.

Læs mere

Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

Læs mere