Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Strømpeforing af kloakkerne omkring Korsvej, Profilvej, Nørreskovgårdsvej og Kokbjerg i Kolding

Vi reparerer og renoverer de nedslidte kloakker uden at grave. I stedet laver vi en såkaldt strømpeforing.

Læs mere

Anlæg af offerledning på Hauerballevej i Viuf

Vi anlægger en såkaldt offerledning for at reducere lugt fra kloaksystemet.

Læs mere

Renovering af pumpestation på Merkurvej i Kolding

Vi renoverer en eksisterende pumpestation på Merkurvej i Kolding.

Læs mere

Nye trykledninger og ny pumpestation, Kolding Åpark – Agtrup

BlueKolding anlægger nye trykledninger fra forrenseanlægget i Kolding Åpark til Centralrenseanlægget i Agtrup samt ny pumpestation.

Læs mere

Udskiftning af pumpestation på Pottehusevej i Vamdrup

Vi udskifter en pumpestation og omlægger den eksisterende kloak.

Læs mere

Vestergade og Herredsvej i Vamdrup

BlueKolding udskifter og renoverer pumpestationer og andre dele af kloaksystemet i Vamdrup.

Læs mere

Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov gennem de kommende tre år og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere