Vi er her for at hjælpe

Live Chat
support

Start

Vester Nebel

Vi etablerer en ny pumpestation under trampestien mellem Nørresø Alle og Kolding Kommunes nye byggemodning ”Ved Koldingvej”. Pumpestationen skal pumpe spildevandet fra byggemodningen til BlueKoldings eksisterende spildevandsledninger og videre til renseanlægget.

Læs mere

Lunderskov

Vi opdeler kloaksystemet i dele af Lunderskov og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Arbejdet sker for at sikre vandmiljøet og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Kokbjerg i Kolding

Vi etablerer en ny underjordisk kloakpumpestation på Kokbjerg 14, 6000 Kolding, til afløsning af den eksisterende pumpestation og lægger nye kloakledninger mellem pumpestationen og det bestående kloaksystem.

Læs mere

Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

Læs mere