Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Anlæg af offerledning i krydset Lilballevej/Nr. Stenderupvej

BlueKolding anlægger en såkaldt offerledning for at reducere lugtgener fra kloaksystemet.

Læs mere

Kloakarbejde og omkørsel på Storegade i Lunderskov

Storegade i Lunderskov er spærret for gennemkørsel fra 24. september til 5. oktober. BlueKolding skal etablere nye kloakker og omlægge nogle af de eksisterende.

Læs mere

Udskiftning af pumpestation på Pottehusevej i Vamdrup

Vi udskifter en pumpestation og omlægger den eksisterende kloak.

Læs mere

Renovering af pumpestation, Steppingvej i Ødis

Vi renoverer en pumpebrønd og etablerer en såkaldt offerledning for at reducere lugtgener fra svovlbrinte.

Læs mere

Vestergade og Herredsvej i Vamdrup

BlueKolding udskifter og renoverer pumpestationer og andre dele af kloaksystemet i Vamdrup.

Læs mere

Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov gennem de kommende tre år og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

Læs mere

Nyt bassin til regn- og spildevand ved Klintevej i Kolding

BlueKolding anlægger et nyt, underjordisk betonbassin på 2.200 m3 til regn- og spildevand.

Læs mere

Kloakseparering ved Rønneallé i Kolding

BlueKolding fornyer kloaksystemet på Rønneallé, Kastanieallé, Akacievej, Galgebjergvej og Lindeallé i Kolding og opdeler det i et system til regnvand og et til spildevand.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

Læs mere