Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Nyt bassin til regn- og spildevand ved Klintevej i Kolding

BlueKolding anlægger et nyt, underjordisk betonbassin på 2.200 m3 til regn- og spildevand.

Læs mere

Kloakseparering på Rønneallé i Kolding

BlueKolding fornyer kloaksystemet på Rønneallé i Kolding og opdeler det i et system til regnvand og et til spildevand.

Læs mere

Strømpeforing af kloakkerne

Vi reparerer kloakken på/i. Holbergsvej, Hylkedalsparken, Lykkegårdsvej, Tøndervej og Blochsvej. Arbejdet foregår via kloakdækslerne, og der skal derfor ikke graves i området.

Læs mere

Ny trykledning i Sdr. Bjert

BlueKolding etablerer en ny trykledning til spildevand fra Sdr. Bjert Renseanlæg til Stenderupvej.

Læs mere

Regnvandsbassinet, Rønneallé i Kolding

BlueKolding fornyer og forskønner regnvandsbassinet i slugten vest for Rønneallé, Kolding.

Læs mere

Agtrup, Stenderupvej

BlueKolding etablerer nye regn- og spildevandsledninger til 28 byggegrunde. Desuden anlægger vi et nyt regnvandsbassin og omlægger en eksisterende trykledning.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere

Kokbjerg i Kolding

Vi etablerer en ny underjordisk kloakpumpestation på Kokbjerg 14, 6000 Kolding, til afløsning af den eksisterende pumpestation og lægger nye kloakledninger mellem pumpestationen og det bestående kloaksystem.

Læs mere

Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

Læs mere