Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.


Strømpeforing af kloakkerne på Jernet i Kolding

BlueKolding laver en såkaldt strømpeforing for at renovere kloakkerne På en del af Jernet i Kolding.

Læs mere

Strømpeforing af kloakkerne omkring Værkstedsvej i Kolding

BlueKolding laver en såkaldt strømpeforing for at renovere kloakkerne i området omkring Værkstedsvej i Kolding.

Læs mere

Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov gennem de kommende tre år og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
OPDATERET DEN 23. JANUAR 2020

Læs mere

Renovering og separering i Christiansfeld

BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det i ét system til spildevand og ét til regnvand. Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Læs om projektets første etape her og se kort, præsentationer m.v.

TIDSPLANEN FOR PROJEKTET ER OPDATERET DEN 23. JANUAR 2020

Læs mere

12 nye boligparceller kloakeres i Ødis

BlueKolding etablerer nye regn- og spildevandsledninger samt nyt regnvandsbassin og spildevandspumpestation i forbindelse med en ny kommunal byggemodning i Ødis.

Læs mere

Nye trykledninger og ny pumpestation, Kolding Åpark – Agtrup

BlueKolding anlægger nye trykledninger fra forrenseanlægget i Kolding Åpark til Centralrenseanlægget i Agtrup samt ny pumpestation.

Læs mere

Rebæk

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og etablerer to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand og et regnvandsbassin. Arbejdet sker for at sikre vandkvaliteten i Kolding Fjord og for at forhindre oversvømmelser af huse og kældre.

Læs mere