Grundejere i Vamdrup er inviteret til møde om ambitiøst klimaprojekt

Foto: Elo Christoffersen

De grundejere i Vamdrup, der er tilsluttet BlueKoldings fælleskloak, er inviteret til møde i Arena Syd onsdag den 13. juni kl. 17-19 for at høre om planerne for sanering af byens kloaksystem. På mødet kan man også høre om mulighederne for at håndtere sit regnvand på egen grund og dermed få knap 25.000 kroner af sit tilslutningsbidrag tilbagebetalt.

Kolding Kommune afholder mødet i samarbejde med miljø-, energi- og klimavirksomheden BlueKolding. Kolding Kommune og BlueKolding samarbejder om klimatilpasning af hele kommunen under navnet Klimavand. På mødet, der altså afholdes onsdag den 13. juni kl. 17-19 i Arena Syd i Vamdrup, kan grundejerne i Vamdrup høre mere om Klimavand og om de konkrete planer for byens kloaksystem.

Generelt er kloakkerne under Vamdrup gamle og nedslidte, og når de alligevel skal saneres, vil systemet samtidig blive opdelt i to – ét til regnvand og ét til spildevand. Det skyldes især, at det ikke er nødvendigt at lede regnvandet hele den lange vej til renseanlægget sammen med spildevandet, som det sker i dag. Når kloaksystemet på den måde bliver opdelt i to, betyder det også, at grundejerne skal opdele kloakken på deres egen grund.

Det kan man også høre mere om på mødet, ligesom repræsentanter fra Kolding Kommune og BlueKolding vil fortælle om mulighederne for at håndtere regnvandet på sin egen grund. Hvis man ønsker det – og får tilladelse til det – er der mulighed for at få knap 25.000 kr. af tilslutningsbidraget til kloaksystemet refunderet fra BlueKolding.