Lunderskov: Gammelt renseanlæg bliver endelig fjernet

BlueKolding fjerner det gamle renseanlæg på Møllealléen i Lunderskov. Det sker fra den 30. november til den 18. december. Dermed bliver der ryddet op, og det rekreative område omkring renseanlægget bliver endnu mere brugbart end før.

Det gamle renseanlæg på Møllealléen i Lunderskov har stået ubrugt hen i rigtig mange år, og nu bliver det endelig fjernet. BlueKolding, det tidligere Kolding Spildevand, fjerner de bygninger, der er tilbage, og sår græs på arealerne i stedet.

“Vi er i dialog med både Kolding Kommune og Lunderskov Lokalråd omkring området, og vi glæder os til at sørge for, at der nu bliver mulighed for at bruge hele arealet til noget fornuftigt,” siger anlægsingeniør Martin Staunsbjerg fra BlueKolding.

Kan blive til regnvandsbassin

Dermed bliver det rekreative område altså både udvidet og sikret i årene fremover. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme til at ske noget nyt på arealerne. Undersøgelser har vist, at det kan blive nødvendigt at etablere et regnvandsbassin til at aflaste kloaksystemet, når kloakkerne i Lunderskov skal separeres, som det hedder, i de kommende år. Og det bassin kan meget vel komme til at ligge på det rekreative område, lyder det fra BlueKolding.

“Kloaksepareringen betyder, at vi opdeler kloaksystemet, så regnvand bliver ledt direkte tilbage i naturen, og kun spildevand bliver ledt til renseanlægget. Der kommer stadig flere voldsomme regnskyl i disse og de kommende år, og det belaster kloaksystemerne voldsomt. Det er også grunden til, at man anlægger regnvandsbassiner, som kan opsamle noget af vandet i forbindelse med de regnskyl og lede det tilbage i naturen, når der igen er faldet lidt mere ro over vejret. Derved undgår man, at systemet bliver overbelastet, og vandet flyder over og oversvømmer kældre og grunde,” forklarer Martin Staunsbjerg.

Nærmere undersøgelser i det kommende års tid skal vise, om området på Møllealléen faktisk skal bruges til regnvandsbassin. Hvis det bliver tilfældet, vil BlueKolding i samarbejde med Kolding Kommune og Lunderskov Lokalråd sikre, at området stadig kan bruges til rekreative formål.

Området skal udvikles i fællesskab

“Vi vil selvfølgelig se på, om det kan lade sig gøre at bevare boldbanen og bålpladsen, selvom vi eventuelt skal anlægge et bassin. Alternativt kan man for eksempel forestille sig, at vi anlægger stier og andre faciliteter, der gør, at området stadig har værdi for borgerne i Lunderskov,” siger Martin Staunsbjerg.

Den fortsatte udvikling af området kommer til at ske i samarbejde mellem BlueKolding, Lunderskov Lokalråd og Kolding Kommune, der sidder for bordenden, når det gælder fremtiden for arealerne.

BlueKolding forventer at være færdige med undersøgelserne senest til sommer næste år, og et eventuelt bassin skal tidligst anlægges i 2017.

For yderligere oplysninger kontakt gerne Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 76363622