Forsyninger fra hele landet mødes i Kolding

BlueKolding er vært sammen med en række partnere, når forsyningsvirksomheder fra hele landet for anden gang mødes til Koldinghus-konferencen Forsyning 2020. Det sker torsdag den 15. marts på Koldinghus, og der er allerede langt over 100 tilmeldte fra forsyninger i hele Danmark.

Forsyningsvirksomheder inden for både el, vand, spildevand og varme bliver mødt med stadigt stigende krav til kvalitet, sikkerhed og effektivitet i forsyningen. Derfor mødes de for at inspirere hinanden og diskutere, hvordan de bedst går udfordringerne i møde og leverer den bedst mulige service og de bedst mulige produkter til kunderne. Samtidig diskuterer de udvikling af forsyningssektoren i almindelighed og af konkrete løsninger, der kan gavne forbrugere både i Danmark og andre steder i verden. 

Forsyningsområdet har nemlig også stor politisk bevågenhed, og det gælder ikke kun krav til branchen. Der er klare politiske ambitioner om, at danske løsninger og metoder til eksempelvis energiproduktion, rensning af spildevand og andet kan eksporteres til lande. Danske forsyningsvirksomheder og deres private samarbejdspartnere er nemlig blandt de førende i verden på flere teknologiske og digitale områder inden for forsyning. 

Udover videndeling og inspiration fra både ind- og udland handler en del af konferencen også om et emne, som endnu en gang har været aktuelt i medierne i den seneste tid. Det gælder kvaliteten af det danske drikkevand og ikke mindst forekomsterne af pesticider i vandet, som er konstateret flere steder i landet. En forsker fra DTU fortæller bl.a. om nedbrydning af pesticider i behandlingen af vandet.

Du kan se hele programmet og tilmelde dig på konferencens hjemmeside.

Pressen er velkommen til at deltage i hele, eller dele af, konferencen. Der er også mulighed for at arrangere interviews med både arrangører, indlægsholdere og deltagere. Programmet er vedhæftet. Hel eller delvis deltagelse bedes meldt til kommunikationsleder Tue Knudsen, BlueKolding, på tue@bluekolding.dk eller tlf. 3089 7918.