Fornyelse og forskønnelse af regnvandsbassin, Rønneallé i Kolding

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer og forskønner regnvandsbassinet i slugten vest for Rønneallé, Kolding.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
15. november 2017 til medio februar 2018

HVORFOR GØR VI DET?
Regnvandsbassinet skal udvides og forskønnes, så det kan modtage og håndtere større mængder regnvand.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding på 76363614 / trdl@bluekolding.dk eller entreprenør Svend B. Thomasen A/S, formand: 20264828