Byggemodning i Agtrup – Stenderupvej

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding etablerer nye regn- og spildevandsledninger til 28 byggegrunde. Desuden anlægger vi et nyt regnvandsbassin og omlægger en eksisterende trykledning.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
10. november 2017 til 1. april 2018

HVORFOR GØR VI DET?
Det nye kloakanlæg skal håndtere regn- og spildevandet fra de nye boliger i byggemodningen ”Stenderupvej”

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Steffen Meilandt Holm hos BlueKolding på 7636 3616 eller stmh@bluekolding.dk