Hvem er vi

BlueKolding er det nye Kolding Spildevand – hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab. Vi arbejder for at sikre en leve- og bæredygtig verden for hinanden og de kommende generationer, og vi inspirerer kunder og samarbejdspartnere til at hjælpe. Vi klimasikrer Kolding, renser spildevandet og udnytter processerne til at producere bl.a. el, rent vand og varme. Og vi arbejder for at påvirke alle omkring os, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, til at tænke miljø og bæredygtighed på en helt ny og mere ambitiøs måde.

Velkommen til hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab

I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Det gjorde vi for at markere, at vi efterhånden gør meget mere end bare at sørge for, at spildevand fra huse og virksomheder bliver ledt væk og renset, og at regnvand bliver ledt tilbage i naturen. Navnet er inspireret af The Blue Economy, en ny økonomi- og bæredygtighedstankegang, der handler om at hæve ambitionsniveauet på miljø-, energi- og klimaområdet. Hvor den grønne tankegang handler meget om at gøre mindre skade, end vi mennesker hidtil har gjort på naturen, så handler den blå tankegang om at gøre mere gavn. Du kan læse meget mere om Blue-tankegangen her.

Fra mindre skade til mere gavn

Hvor vi tidligere så den opgave og den proces at rense spildevandet, som det vi gør, så ser vi det i dag som en del af en større proces – og et større formål. For hvis vi skal give en verden videre til de, der kommer efter os, som er til at leve i og bygge videre på, så er det ikke længere nok at tænke i at gøre mindre skade.

Det er den tankegang, der er udgangspunktet, når vi bortleder og renser spildevandet. Så gør det ikke skade, når vi leder det ud i fjord og å. Men det er ikke nok. Vi er nødt til at tænke i at gøre mere gavn.

.

Nyt hus giver energioverskud

Derfor arbejder vi konstant på at finde nye metoder til at udnytte spildevandet og forbedre vores processer med at rense det. Dels for at spare energi, dels for at kunne trække den varme og energi, der er i spildevandet ud, og bruge den.

Og derfor har vi ikke nøjedes med at bygge et nyt hus til os selv, der bruger mindre energi end det gamle. Vi har bygget et hus, der producerer mere energi, end det bruger. Fra mindre skade. Til mere gavn.

.

Vi udnytter varme og energi i spildevandet

Vi nøjes heller ikke med at rense spildevandet, så det ikke skader det vandmiljø, vi leder det tilbage i. Vi udnytter processerne og resterne til at producere energi, der giver både el og varme til Koldings huse, virksomheder og busskure og gødning til oplandets marker. Fra mindre skade. Til mere gavn.

.

Monopol forpligter

Vi gør det først og fremmest, fordi vi hos BlueKolding har det grundlæggende princip at monopol forpligter. Hvis du bor i Kolding Kommune, så er du kunde hos os. Du har ikke andre muligheder, for vi er den eneste virksomhed, der udbyder opgaven med at bortlede regn- og spildevand og rense spildevandet.

BlueKolding ejer og vedligeholder de 2000 km kloakrør, der løber under veje, gader og stræder i hele kommunen, og det er os, der ejer og driver de 6 renseanlæg, der er i kommunen. Det har vi gjort, siden Kolding Spildevand A/S blev et selvstændigt selskab i 2010, og det gør vi stadig nu, hvor vi har skiftet navn til BlueKolding A/S.

Alt, vi gør, skal komme dig til gode

Du kan med andre ord ikke vælge en anden leverandør end os til at bortlede og rense dit vand. Heller ikke, hvis du skulle være utilfreds med det, vi gør, eller med måden vi gør det på. Det ser vi som en forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, og til at gøre det så godt som muligt. Vi er også forpligtet til at gøre det så billigt som muligt. Så når vi investerer i nye løsninger for at spare og producere energi, gør vi det både for at skåne og gavne miljøet og for at holde dine udgifter så langt nede som muligt. Det, vi gør, skal kunne betale sig – både for miljøet og for dig.

BlueKolding er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Kolding Kommune, det vil sige af dig. Derfor må vi heller ikke generere overskud. Det, du betaler til os, bliver brugt til at drive og vedligeholde kloakker og renseanlæg, til at klimasikre Kolding mod oversvømmelser og til at investere i løsninger, der både kan gavne miljøet og sikre indtægter, som gør det billigere for dig at være kunde hos os.

.

Fakta om BlueKolding

 • Vi ejer og vedligeholder de 2000 km kloakrør under Kolding Kommune.
 • Vi ejer og driver de 6 renseanlæg, der er i kommunen.
 • Vi sørger for, at regn- og spildevand bliver ledt væk fra huse og virksomheder
 • Vi renser dit spildevand og sender det tilbage til naturen
 • Vi klimasikrer Kolding ved at etablere anlæg, der skal minimere oversvømmelser fra kloakkerne.
 • Vi styrer og overvåger spildevandsanlæggene døgnet rundt.
 • Vi renoverer, udbygger og moderniserer kloaksystemet, så det kan følge med fremtidens stadigt stigende regnmængder.
 • Vi er et selvstændigt aktieselskab 100 % ejet afKolding Kommune
 • Vi betjener ca. 90.000 kunder i 33.000 husstande i Kolding Kommune
 • Vi er ca. 40 engagerede medarbejdere

Hvis du vil læse mere om The Blue Economy, som både har inspireret os til vores navn og inspirerer os i vores daglige arbejde, så klik her (internt link til ”Blue-tankegangen”).

Hvis du har lyst til at høre mere om BlueKolding, hvad vi gør, og hvordan vi gør det, så skriv til os på kontakt@bluekolding.dk. Du kan også ringe til direktør Per Holm på telefon 29 25 10 36 eller til kommunikationsleder Tue Knudsen på 30 89 79 18.

BlueWork – ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger i øjeblikket, men vi er altid interesserede i at høre fra dig, hvis du har lyst til at blive en del af BlueKolding. Vi er ca. 45 ansatte fordelt på drift og administration.

Ansøgninger, både til de ledige stillinger og uopfordrede, kan du sende til ansoegning@bluekolding.dk.

Hvis du har spørgsmål om BlueKolding og om at være ansat hos os, er du velkommen til at ringe til HR Manager, Connie Brix på tlf. 2912 7156.

 Organisation og ansatte

Her kan du se, hvordan vores organisation ser ud. Under diagrammet finder du mailadresser og direkte telefonnumre på alle BlueKolding-ansatte samt mobilnumre på en række medarbejdere. Du er altid velkommen til at kontakte os. Husk også at følge BlueKolding på Facebook, hvor du ligeledes har mulighed for at skrive direkte til os.

BlueKolding – hovednummer
kontakt@bluekolding.dk
76 36 36 36

Økonomiafdelingen
oekonomi@bluekolding.dk
76 36 36 37

Anne Marie Graversen, teknisk assistent
anmj@bluekolding.dk
76 36 36 11 / 28 94 93 09

Annika Jelling Pedersen, laborant
anjp@bluekolding.dk
76 36 36 42

Arie Henderikus Brugge, specialarbejder
arbr@bluekolding.dk
76 36 36 44

Brindjan Pabst, elektriker
brpa@bluekolding.dk
76 36 36 49

Camilla Ravn, civilingeniør
cara@bluekolding.dk
76 36 36 18

Carsten Thomsen, håndværker
cart@bluekolding.dk
76 36 36 45

Carsten Uglsøe Hvistendahl, civilingeniør
cahv@bluekolding.dk
76 36 36 19

Connie Brix, administrations- og HR-medarbejder
jeco@bluekolding.dk
76 36 36 31

Daniel Theil Petersen, elektriker
datp@bluekolding.dk
76 36 36 52

Dorthe Ahrenkiel, køkkenmedhjælper
doah@bluekolding.dk
76 36 36 34

Finn Laasholt, håndværker
filh@bluekolding.dk
76 36 36 47

Flemming Tang Nielsen, driftschef
fltn@bluekolding.dk
76 36 36 43 / 29 61 01 62

Gert Nørrelykke, kort- og landmålingstekniker
geno@bluekolding.dk
76 36 36 26

Hans Anker Samuelsen, specialarbejder
hasa@bluekolding.dk
76 36 36 48

Ingelise Morre, køkkenmedhjælper
immo@bluekolding.dk

Inger Wiuff Jørgensen, agronom, projektleder
inwj@blueKolding.dk
76 36 36 27

Ingrid Hedevang, matrikeltekniker
inhe@bluekolding.dk
76 36 36 35

Jacob Riis Svendsen, driftskoordinator
jars@bluekolding.dk
76 36 36 12

Jannik Egholm Jensen, maskinmester
jaej@bluekolding.dk
76 36 36 72

Jesper Baumann, håndværker
jeba@bluekolding.dk
76 36 36 46

Jesper Larsen, håndværker
jlar@bluekolding.dk
76 36 36 51

Jette Nørgaard Jensen, projektleder
jenj@bluekolding.dk
76 36 36 20

John Kristensen, ingeniør M.IDA
jokr@bluekolding.dk
76 36 36 15 / 29 12 71 39

Jytte Mathiesen Olesen, rengøringsassistent
jyol@bluekolding.dk
76 36 36 53

Karin Refsgaard, driftschef – produktion
karr@bluekolding.dk
76 36 36 41 / 51 52 58 49

Klaus Lund Rasmussen, håndværker
kllr@bluekolding.dk
76 36 36 55

Kurt Hovgård Bengtsen, maskinmester
kuhb@bluekolding.dk
76 36 36 21

Lauritz Tørnæs, specialarbejder
laut@bluekolding.dk
76 36 36 57

Leif Larsen, spildevandsoperatør
leil@bluekolding.dk
76 36 36 58

Lene Celano Wittenkamp, køkkenmedhjælper
lecw@bluekolding.dk
76 36 36 61

Lisa Kjær, kort- og landmålingstekniker
lisk@bluekolding.dk
76 36 36 13

Mads Langhoff, elektriker
mala@bluekolding.dk
76 36 36 56

Margit Stagelund Andersen, fuldmægtig
msta@bluekolding.dk
76 36 36 32

Martin Staunsbjerg, civilingeniør
mast@bluekolding.dk
76 36 36 22

Morten Lynggård Jensen, procesoperatør
morj@bluekolding.dk
76 36 36 59

Niels Mandøe, økonomichef
niem@bluekolding.dk
76 36 36 30 / 29 12 71 31

Ole Juhl Sørensen, spildevandsoperatør
oljs@bluekolding.dk
76 36 36 60

Per Holm, direktør
per.holm@bluekolding.dk
76 36 36 00 / 29 25 10 36

Pia Lysholt, fuldmægtig
pily@bluekolding.dk
76 36 36 33

Pia Ravnskjær Rasmussen, projekt- og udviklingschef
prra@bluekolding.dk
76 36 36 10 / 30 63 11 66

Steffen Meilandt Holm, bygningskonstruktør
stmh@bluekolding.dk
76 36 36 16

Thomas Faarbæk, civilingeniør
thfa@bluekolding.dk
76 36 36 17 / 40 34 36 64

Torben Markus Buhl, håndværker
tobu@bluekolding.dk
76 36 36 62

Trine Dam Larsen
trdl@bluekolding.dk
76 36 36 14

Tue Knudsen, kommunikationsleder
tue@bluekolding.dk
30 89 79 18

Ulrik Westergaard Knudsen, maskinmester
ulwk@bluekolding.dk
76 36 36 64

BlueKolding – hovednummer
kontakt@bluekolding.dk
76 36 36 36

Økonomiafdelingen
oekonomi@bluekolding.dk
76 36 36 37

Anne Marie Graversen, teknisk assistent
anmj@bluekolding.dk
76 36 36 11 / 29 12 71 32

Arie Henderikus Brugge, specialarbejder
arbr@bluekolding.dk
76 36 36 44

Brindjan Pabst, elektriker
brpa@bluekolding.dk
76 36 36 49

Camilla Ravn, civilingeniør
cara@bluekolding.dk
76 36 36 18

Carsten Thomsen, håndværker
cart@bluekolding.dk
76 36 36 45

Carsten Uglsøe Hvistendahl, civilingeniør
cahv@bluekolding.dk
76 36 36 19

Connie Brix, administrations- og HR-medarbejder
jeco@bluekolding.dk
76 36 36 31

Daniel Theil Petersen, elektriker
datp@bluekolding.dk
76 36 36 52

Dorthe Ahrenkiel, køkkenmedhjælper
doah@bluekolding.dk
76 36 36 61

Erik Juul, håndværker
erju@bluekolding.dk
76 36 36 46

Finn Laasholt, håndværker
filh@bluekolding.dk
76 36 36 47

Flemming Tang Nielsen, driftschef
fltn@bluekolding.dk
76 36 36 43 / 29 61 01 62

Hans Anker Samuelsen, specialarbejder
hasa@bluekolding.dk
76 36 36 48

Ingrid Hedevang, matrikeltekniker
inhe@bluekolding.dk
76 36 36 35

Jan Samuel Jensen, håndværker
janj@bluekolding.dk
76 36 36 50

Jesper Larsen, håndværker
jlar@bluekolding.dk
76 36 36 51

Jette Nørgaard Jensen, projektleder
jenj@bluekolding.dk
76 36 36 20

John Gejlager, projektchef – energi
joge@bluekolding.dk
76 36 36 40 /51 23 54 92

John Kristensen, ingeniør M.IDA
jokr@bluekolding.dk
76 36 36 15 / 29 12 71 39

Julia Rasmussen, laborant
juli@bluekolding.dk
76 36 36 42

Jytte Mathiesen Olesen, rengøringsassistent
jyol@bluekolding.dk
76 36 36 53

Jørgen Junker, specialarbejder
joju@bluekolding.dk
76 36 36 54

Karin Refsgaard, driftschef – produktion
karr@bluekolding.dk
76 36 36 41 / 51 52 58 49

Klaus Lund Rasmussen, elektriker
kllr@bluekolding.dk
76 36 36 55

Kurt Hovgård Bengtsen, maskinmester
kuhb@bluekolding.dk
76 36 36 21

Laurits Tørnæs, specialarbejder
laut@bluekolding.dk
76 36 36 57

Leif Larsen, spildevandsoperatør
leil@bluekolding.dk
76 36 36 58

Lene Celano Wittenkamp, køkkenmedhjælper
lecw@bluekolding.dk
76 36 36 34

Lisa Kjær, kort- og landmålingstekniker
lisk@bluekolding.dk
76 36 36 13

Mads Langhoff, elektriker
mala@bluekolding.dk
76 36 36 56

Margit Stagelund Andersen, fuldmægtig
msta@bluekolding.dk
76 36 36 32

Martin Staunsbjerg, civilingeniør
mast@bluekolding.dk
76 36 36 22

Morten Lynggård Jensen, specialarbejder
morj@bluekolding.dk
76 36 36 59

Niels Mandøe, økonomichef
niem@bluekolding.dk
76 36 36 30 / 29 12 71 31

Ole Juhl Sørensen, spildevandsoperatør
oljs@bluekolding.dk
76 36 36 60

Palle Mørkøre, HR- og strategimanager
pamo@bluekolding.dk
76 36 36 93 / 29 10 19 16

Per Holm, direktør
per.holm@bluekolding.dk
76 36 36 00 / 29 25 10 36

Pia Lysholt, fuldmægtig
pily@bluekolding.dk
76 36 36 33

Pia Ravnskjær Rasmussen, projekt- og udviklingschef
prra@bluekolding.dk
76 36 36 10 / 30 63 11 66

Steffen Meilandt Holm, bygningskonstruktør
stmh@bluekolding.dk
76 36 36 12

Thomas Faarbæk, civilingeniør
thfa@bluekolding.dk
76 36 36 17 / 40 34 36 64

Torben Markus Buhl, håndværker
tobu@bluekolding.dk
76 36 36 62

Tue Knudsen, kommunikationsleder
tue@bluekolding.dk
30 89 79 18

Bestyrelsen

BlueKolding har en professionel bestyrelse bestående af politiske repræsentanter samt medarbejder- og forbrugerrepræsentanter. Bestyrelsens opgave er at varetage BlueKoldings interesser til glæde for kommunens borgere og virksomheder.

Formand

Tanya Buchreitz Løwenstein (V)

tabj@kolding.dk

29322991

Næstformand

Ole Alsted (V)

olkor@kolding.dk

Bestyrelsesmedlem

Per Bødker Andersen (A)

peba@kolding.dk

Bestyrelsesmedlem

Jesper Elkær (B)

Jeel@kolding.dk

Bestyrelsesmedlem

Molle Lykke Nielsen (O)

olni@kolding.dk

Bestyrelsesmedlem (forbrugervalgt)

Ole Juhl Sørensen

babuh@christiansfeld.tv

Bestyrelsesmedlem (forbrugervalgt)

Ole Knudgaard

olkn@bluekolding.dk

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Connie Brix

jeco@bluekolding.dk)

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

John Kristensen

jokr@bluekolding.dk

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Lisa Kjær

lisk@bluekolding.dk

bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Mads Langhoff

mala@bluekolding.dk

 

Arbejdsmiljøpolitik

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at BlueKolding kan rekruttere og fastholde en dygtig og fleksibel medarbejderstab. Derfor arbejder vi systematisk på at skabe et sikkert og godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – som en integreret del af virksomhedens sociale ansvar.

 Det betyder blandt andet, at vi:

 • aktivt forebygger arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.
 • prioriterer arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn.
 • tilstræber et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte.
 • motiverer medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for eget og for kollegers arbejdsmiljø.

 Det forudsætter en systematisk indsats på følgende områder:

 • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Kulturen på arbejdspladsen, herunder omgangsformen.
 • Det udviklende arbejde med større ansvar og medindflydelse, selvstændighed og variation i arbejdet for den enkelte medarbejder.

 BlueKolding har følgende målsætning:

 • At nedbringe kontakt med spildevand for borgere og medarbejdere.
 • At transportere og rense spildevandet på en forsvarlig måde i forhold til arbejdsmiljøet.
 • At tænke arbejdsmiljø ind i anlægsarbejder fra projekternes start.

Ansvar

Direktionen har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet i BlueKolding og for at følge op på målsætninger og mål. Indsatsen koordineres gennem samarbejdsudvalget (SAM). Alle ansatte har ansvar for at tage initiativ til og medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø. Det skal ske ved samarbejde mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere.

Indsatsområder

Hvert år udarbejder BlueKolding en arbejdsmiljøredegørelse, der fastlægger mål og handleplaner for de næste år.

Arbejdsmiljøgruppens rolle

Som udgangspunkt skal arbejdsmiljøforhold håndteres så tæt på den konkrete arbejdsplads som muligt. Hermed bliver arbejdsmiljøgrupperne omdrejningspunktet for arbejdet, og medarbejderudvalget inddrages, i det omfang det skønnes naturligt, i arbejdet med handleplanen for arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderinger, APV, er et vigtigt værktøj i arbejdet med at styrke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. APV indgår i BlueKolding styringsværktøjer på linje med virksomhedsplaner, årsplaner og medarbejdersamtaler.

Årsrapporter og miljøcertificeringer

BlueKolding udarbejder hvert år årsrapporter for BlueKoldings arbejdsområder samt en arbejdsmiljøredegørelse. Den samler op på de arbejdsmiljømæssige forhold, ændringer og hændelser, der har fundet sted det forgangne år.

Årsrapporter

Du kan rekvirere BlueKoldings årsrapporter ved at kontakte kommunikationschef Tue Knudsen på tue@bluekolding.dk eller tlf. 3089 7918.

Certificeringer

BlueKolding arbejder målrettet på at minimere miljøbelastningerne fra virksomheden, både fra produktionen og distributionen.

Som miljøbevidst virksomhed arbejder vi med miljøstyring, og forbedringer på miljøområdet sker ud fra miljøkortlægninger.

I februar 2011 er virksomheden blevet certificeret af Bureau Veritas Certification efter standard BEK 923:2001.

I juni 2011 modtog det daværende Kolding Spildevand Green Networks diplom for at udvise særligt samfundsansvar inden for miljø og arbejdsmiljø for 4. gang.

Bureau Veritas Certification

Green Network Certificate

Spildevandsplan og klimatilpasningsplan

Kolding Kommune har ansvaret for to overordnede planer, som har stor indflydelse på BlueKoldings arbejde: Blå Plan samt Klimatilpasningsplan 2013 – 2025.

BlueKoldings historie

I 2010 blev Kolding Spildevand A/S udskilt fra Kolding Kommune som et selvstændigt selskab med egen bestyrelse og ejet af Kolding Kommune. I den forbindelse overtog selskabet også de tekniske spildevandsanlæg og -systemer, der tidligere var offentlige. I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding.

Kolding Kommune og BlueKoldings opgaver

Selskabets hovedopgave er at varetage bortledning og rensning af spildevand fra de ejendomme, der tidligere hørte under den kommunale kloakforsyning. Selskabets opgave er også at gennemføre størstedelen af de plantiltag og investeringer, der er beskrevet i Kolding Kommunes Spildevandsplan.

Det er også BlueKolding, der sørger for at husstande kan blive tilsluttet spildevandssystemet. Vi opkræver tilslutningsbidrag og bidrag for afledning af spildevand, og vi sikrer, at der sker tømning af bundfældningstanke i områder, der ikke er tilsluttet kloak.

Kolding Kommune er imidlertid stadig miljø- og spildevandsmyndighed, og derfor er det kommunen, der forestår den overordnede lovmæssige planlægning på spildevandsområdet og sikrer, at det sker i overensstemmelse med andre love og planer. Det er også kommunen som myndighed, der giver tilladelser til direkte udledninger af spildevand eller overfladevand til vandløb, søer eller til kysten.

Kolding Kommune har ansvaret for to overordnede planer, som har stor indflydelse på BlueKoldings arbejde:

Spildevandsplan 2012 – 2019

Kolding kommunens Byråd har den 15. maj 2012 vedtaget Spildevandsplan 2012 – 2019. Planen beskriver, hvordan Kolding Kommune, som spildevands- og miljømyndighed, og BlueKolding som forsyningsselskab sikrer, at kommunens borgere og virksomheder kan aflede og få renset spildevandet på en effektiv og stabil måde.

Planen skal sikre, at spildevand og overfladevand ikke er skyld i, at miljøkrav til vandløb, søer, kystområder og grundvand ikke er opfyldt. Planen beskriver også, hvordan kommunen vil reducere udledningerne af spildevand, der kan forringe badevandskvaliteten – typisk i forbindelse med kraftig regnvejr i sommerperioden.

Planen og dens retningslinjer skal sikre ensartet behandling af borgere og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af spildevandsplanen. Den skal også sikre åbenhed om, hvad der skal ske på spildevandsområdet i de forskellige dele af kommunen og hvornår.

Endelig danner planen det juridiske grundlag for forskellige beslutninger og afgørelser, som kommunen måtte træffe på spildevandsområdet.

Du kan downloade Kolding Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2019 her

Klimatilpasningsplan 2013 – 2025 i Kolding Kommune

Som en del af det langsigtede klimaarbejde blev der i 2007 udarbejdet en langsigtet udviklingsplan, kaldet Energi Kolding. Planen er et redskab til at håndtere klimaudfordringen og den hurtige udvikling på området. Planens mål er ambitiøse, og de er siden blevet udviklet yderligere i forbindelse med vedtagelsen af Strategi Kolding i 2008.

Kolding Kommunes endelige energi- og klimamål er:

 • Vi skal reducere CO2-udledningen med 75 procent pr. indbygger i 2021 i forhold til 1990.
 • Andelen af vedvarende energi skal mindst udgøre 50 procent i 2021.
 • Indsatsen skal fokuseres på energibesparelser, effektiv og bæredygtig energianvendelse samt klimatilpasning.

Du kan downloade Kolding Kommunes Klimatilpasningsplan 2013 – 2025 her

For rådgivere