Anlæg af offerledning på Hauerballevej i Viuf

HVAD SKAL DER SKE?
Vi anlægger en såkaldt offerledning på Hauerballevej i Viuf.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
23. april – 1. juni 2019

HVORFOR GØR VI DET?
Vi anlægger offerledningen for at reducere lugt fra kloaksystemet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte projektleder Kurt Bengtsen, BlueKolding på telefon 7636 3621.