Kokbjerg, Kolding

HVAD SKAL DER SKE?

Vi etablerer en ny underjordisk kloakpumpestation på Kokbjerg 14, 6000 Kolding, til afløsning af den eksisterende pumpestation og lægger nye kloakledninger mellem pumpestationen og det bestående kloaksystem
.


HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?

19. juni – ca. 15. november.HVORFOR GØR VI DET?

Den nye kloakpumpestation skal erstatte en ældre og utidssvarende pumpestation. Den nye pumpestation indrettes under jorden med nye, energieffektive pumper, der vil give driftsbesparelser og et forbedret arbejdsmiljø for BlueKoldings medarbejdere, der skal vedligeholde den. Pumpestation skal ligeledes medvirke til at øge driftssikkerheden for kloaksystemet i området og udstyres bl.a. med mulighed for nødstrømsforsyning ved strømsvigt

.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?

Kokbjerg er åben for trafik i normalt omfang.
 I oktober måned vil vejen blive delvist spærret. Det nøjagtige tidspunkt oplyses senere.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Kurt Bengtsen, BlueKolding på kuhb@bluekolding.dk eller tlf.
76363621