Agtrupvej, Brunebjerg, Klintevej m.fl.

HVAD SKAL DER SKE?

Der skal anlægges nyt bassin og ledningsanlæg til regn- og spildevand, og flere nedslidte kloakrør skal udskiftes.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?

Vi forventer, at udskiftningen af rørene i Christoffer 2 Vej, Erik Glippingsvej, Dyvekesvej, Hertug Abels Vej, Agtrupsvej, Brunebjerg, Bellisvej, Humlevænget og den gamle banesti begynder i midten af september 2017, og vi forventer at være færdige i december 2018.
Anlæggelsen af bassinet ved Klintevej og den gamle banesti forventes udført i perioden februar – december 2018.

HVORFOR GØR VI DET?

Ved skybrud og kraftig regn kan det ske, at kloaksystemet bliver overbelastet. Det betyder, at urenset spildevand kan løbe ud i Kolding Fjord, simpelthen fordi, der ikke er plads til vandet i kloakkerne. Det kalder man for overløb.
Det arbejder BlueKolding for at undgå, og derfor anlægger vi et underjordisk bassin for enden af Klintevej ved den gamle banesti. Bassinet bruges til at holde spildevand og regnvand tilbage under kraftig regn, så antallet og mængden af overløb til Kolding fjord bliver begrænset, og kloaksystemet bliver bedre rustet til at klare klimaforandringerne.
I forbindelse med anlæggelsen af bassinet skal der anlægges nye kloakledninger. Udskiftningen i de tilstødende veje og stier sker både for at sikre, at rørene er store nok til at håndtere de stadigt stigende regnmængder og for at udbedre de gamle nedslidte rør. Endvidere vil der blive anlagt nye, større rør i den gamle banesti i området omkring Brunebjerg og Klintevej for at transportere vandet videre til det fremtidige bassin ved Klintevej.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?

Vi arbejder som hovedregel på hverdage mellem kl. 7 og 18. Arbejdet i Agtrupvej udføres dog som aften- og natarbejde for at genere trafikken mindst muligt. Arbejdet vil give anledning til midlertidige spærring af de berørte veje, og der bliver skiltet for omkørsel, mens arbejdet udføres.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Carsten Hvistendahl, BlueKolding på cahv@bluekolding.dk eller tlf. 76363619 eller Camilla Ravn, BlueKolding på cara@bluekolding.dk eller 76363636.