Færdigt arbejde i Jordrup – og DET skal fejres

Efter tre et halvt år med kloakarbejde, omkørsler og vejarbejde kan roen atter sænke sig over gader og stræder i Jordrup. BlueKolding har anlagt en ny pumpestation og opdelt kloakkerne til regnvand og spildevand, og Kolding Kommune har sørget for nye fortove, vejbelægninger og gadelys. Borgerne er inviteret til indvielse af alt det nye fredag den 18. november kl. 15.

Det har krævet lidt fleksibilitet og tålmodighed at komme til, fra og rundt i Jordrup i de seneste mange måneder. Byens renseanlæg skal nedlægges, og spildevandet skal i fremtiden pumpes til renseanlægget i Vamdrup i stedet for. Samtidig skulle kloakkerne opdeles i to systemer til henholdsvis regnvand og spildevand for at undgå, at det allerede rene regnvand skal pumpes til rensning sammen med spildevandet.

Arrangementet den 18. november er samtidig en tak til jordrupperne. Både fordi de uden at beklage sig har holdt alle vejarbejderne og omkørslerne ud, og fordi de selv har sørget for kloaksepareringen på egen grund.

I samme omgang gav det mening også at lægge nye belægninger på byens veje, etablere nye fortove og sætte ny og mere energirigtig gadebelysning op.

Pølsevogn, kaffe, kage og præmier

Nu er det hele endelig overstået, og Jordrup er så god som ny, og det inviterer BlueKolding og Kolding Kommune borgerne i Jordrup til at fejre. Ved den nye pumpestation på Knudsbølvej 15 er der både pølser, øl og vand og kaffe og kage fredag den 18. november kl. 15.

Der er også mulighed for at gå under jorden og se den nye pumpestation, inden den bliver sat i drift. Der er også lodtrækning og fine præmier til de, der vil lave en Lokumsaftale med BlueKolding på dagen. Hvad det går ud på, må man møde op for at finde ud af.

“Vi er rigtig glade for at kunne fejre afslutningen på projektet sammen med borgerne i Jordrup. De har udvist stor tålmodighed, mens vi har arbejdet, og det tager vi som udtryk for en erkendelse af, at projektet er til fælles bedste,” siger BlueKoldings bestyrelsesformand, Knud Erik Langhoff, der også er formand for Kolding Kommunes Teknikudvalg.

Rekreativt område ved det gamle renseanlæg

Sammen med BlueKoldings direktør, Per Holm, er Knud Erik Langhoff selvfølgelig med i Jordrup for at fejre projektets afslutning og for sammen med Per Holm måske at få gode idéer med hjem.

“Med indvielsen af den nye pumpestation bliver Jordrups gamle renseanlæg overflødigt, og derfor skal det selvfølgelig rives ned. Det giver mulighed for at udnytte området omkring anlægget til noget nyt, og vi vil rigtig gerne være med til at skabe et rekreativt område, som borgerne i Jordrup kan bruge til noget. Hvis nogen har idéer til, hvad det kunne være, er de velkomne til at prikke os på skulderen, når nu vi alligevel er der,” siger Per Holm.

Han tilføjer, at man selvfølgelig også kan kontakte BlueKolding direkte, f.eks. ved at skrive til selskabet på Facebook.

I første omgang glæder han sig til at møde så mange som muligt af borgerne i Jordrup fredag den 18. november kl. 15.

For yderligere oplysninger kontakt gerne:

Direktør Per Holm, BlueKolding på 2925 1036

Kommunikationsleder Tue Knudsen på 3089 7918