Kloakarbejde i Skovbogade, når Aalykkeskolen ringer ud til ferie

Kloakledningen under Skovbogade i Kolding er efterhånden så gammel og slidt, at det er nødvendigt at grave den op og lægge en ny. Vi har undersøgt muligheder for at renovere ledningen med en såkaldt strømpeforing, med ledningen er så ødelagt, at det desværre ikke kan lade sig gøre.

Den ødelagte kloakledning har gennem længere tid skabt problemer med vejbelægningen, fordi vejen simpelthen synker sammen. Desuden betyder den ødelagte ledning, at der er risiko for både forurening af jorden og for at rotter kan komme ind i kloakken og op i husene.

Det er ingen hemmelighed, at Skovbogade er særdeles befærdet – ikke mindst om morgen, når klokken ringer ind til første time på Aalykkeskolen. Netop derfor sørger vi for at udføre arbejdet, mens børnene holder ferie. Det gør vi selvfølgelig for at sikre, at arbejdet kommer til at genere mindst muligt. Kloakarbejdet kommer selvfølgelig til både at kunne ses og høres, men det er desværre nødvendigt.

På billedet og kortet her på siden kan du se, hvilken strækning af Skovbogade, der bliver spærret, og hvordan omkørslerne er planlagt. Vi begynder gravearbejdet den 27. juni og forventer at være færdige den 22. juli.

Det er Steffen Meilandt Holm, der er BlueKoldings projektleder på arbejdet. Han kan træffes på telefon 7636 3612 og mail stmh@bluekolding.dk