12 nye boligparceller kloakeres i Ødis

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding etablerer nye regn- og spildevandsledninger samt nyt regnvandsbassin og spildevandspumpestation i forbindelse med en ny kommunal byggemodning i Ødis.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
27. maj – 27. september 2019.
Vores Entreprenør Per Aarsleff arbejder mellem kl. 7 og 18 på hverdage.

HVORFOR GØR VI DET?
Kloakarbejderne udføres i forbindelse med en kommunal boligudstykning på i alt 12 nye grunde.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg hos BlueKolding på 4060 9237 eller mast@bluekolding.dk.
Du kan også kontakt vores entreprenør Per Aarsleff AS/ ved. formand Lars Risum på tlf.: 4044 2336.